Nový e-learningový kurz podá pomocnú ruku učiteľom, nevedia ako s deťmi hovoriť o extrémizme či dezinformáciách

Nový e-learningový kurz podá pomocnú ruku učiteľom, nevedia ako s deťmi hovoriť o extrémizme či dezinformáciách

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) predstavil učebnú pomôcku pre učiteľov aj žiakov. Vysvetľuje ako nenaletieť extrémistom a konšpirátorom.

Kurz s názvom „Nenaleť: dezinfo a extrém“ je podľa riaditeľky SSPI Moniky Masarikovej priamou odpoveďou na požiadavku od pedagógov. „Počas našej práce s pedagógmi a študentmi sme zistili, že slovenskí učitelia v súčasnosti nemajú dostatok učebných pomôcok na vzdelávanie svojich žiakov v oblastiach, akými sú napríklad dezinformácie alebo kritické myslenie, a sami sa v týchto témach necítia dostatočne odborne zdatní. My sme sa preto pre nich jednu pomôcku rozhodli vytvoriť,“ uviedla Masariková.

Samotný kurz je rozdelený do štyroch tematických celkov – extrémizmus, radikalizmus, kritické myslenie a dezinformácie, absolvovanie jedného celku vrátane navrhnutých praktických cvičení so žiakmi zaberie jednu vyučovaciu hodinu. „Pedagógovia aj tak stoja pred neľahkou úlohou – na absolvovanie kurzu musia obetovať svoju triednickú hodinu, prestávku alebo iný odborný predmet, dnes sa týmto témam môžu venovať len okrajovo v rámci náuky o spoločnosti“, podotkla Masariková.

„Veľký dôraz v kurze kladieme práve na kritické myslenie, študentom napríklad vysvetľujeme ako si overiť informácie, ako rozlíšiť kvalitnú novinársku prácu od dezinformácií a konšpirácií. Rôzne falošné správy totiž najviac prispievajú k radikalizácii spoločnosti a nenávistným prejavom,“ vysvetlila Masariková. Podľa nej ministerstvo školstva zatiaľ na túto situáciu nereaguje dostatočne pružne, preto iniciatívu preberajú mimovládne organizácie. Okrem kurzov vydávajú knihy pre žiakov aj učiteľov, organizujú diskusie na školách aj niekoľkodňové tréningy a školenia.

Na prezentácii v Univerzitnej knižnici Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnila široká verejnosť aj učitelia z celého Slovenska. Tí mali možnosť oboznámiť sa s kurzom a diskutovať s autormi jednotlivých modulov a odborníkmi z praxe – Pavlom Struhárom, Matejom Martovičom, či Jánom Markošom, autorom knihy o kritickom myslení.

Kurz je už dostupný na webe nenalet.im, aktuálne prebieha pilotné testovanie vybranými školami a zapracovávanie zmien. Okrem vedomostí poskytne jeho absolventom aj návrhy na cvičenia a možnosť otestovať si získané vedomosti. Projekt podporilo v rámci dotačnej schémy Ministerstvo spravodlivosti SR a veľvyslanectvo Spojených štátov v Bratislave.