Varšavská deklarácia o transatlantickej bezpečnosti (neoficiálny preklad)

Varšavská deklarácia o transatlantickej bezpečnosti (neoficiálny preklad)

Vydané hlavami štátov a vlád, ktoré sa zúčastnili stretnutia Severoatlantickej rady vo Varšave v dňoch 8-9. júla 2016:

 1. Naše národy dnes čelia nevídanému množstvu bezpečnostných výziev, vrátane terorizmu, ktorý tvrdo postihol viacero našich štátov; pôsobenia Ruska, ktoré podkopáva európsky poriadok založený na pravidlách, a to najmä na Ukrajine; a nestability na Blízkom východe a v severnej Afrike. Stojíme a konáme spoločne, aby sme zaručili obranu nášho územia, obyvateľov a spoločných hodnôt. Zjednotené pevným transatlantickým putom, ako aj naším záväzkom k demokracii, osobnej slobode, ľudským právam a právnemu štátu, bude sa NATO, v súlade so zásadami Charty OSN, aj naďalej usilovať o mier, bezpečnosť a stabilitu v celom euro-atlantickom priestore.
 2. Vďaka rozhodnutiam, ku ktorým sme dospeli tu vo Varšave a ktoré sú podrobne uvedené v našom komuniké, posilní NATO svoju obranu aj odstrašenie a urobí viac pre vytváranie stability za našimi hranicami.
 3. Kolektívna obrana zostáva základnou zodpovednosťou NATO. Naše odstrašenie a obrana sú založené na vyváženej kombinácii jadrových, konvenčných a protiraketových spôsobilostí. Pripravenosť a spôsobilosti NATO sme už zlepšili, a obranné rozpočty spojencov sa začínajú zvyšovať smerom k tomu, k čomu sme sa zaviazali vo Walese.
 4. Podnikáme ďalšie kroky na posilnenie nášho odstrašenia a obrany proti hrozbám z ktorejkoľvek strany. Stavajúc na Akčnom pláne pripravenosti prijatom vo Walese, rozšírime prítomnosť našich síl vo východnej časti Aliancie. Posilňujeme obranu a odolnosť voči kybenetickám útokom a hybridným hrozbám. Zlepšujeme tiež našu obranu proti útokom balistickými strelami z mimo euro-atlantického priestoru.
 5. Všetky tieto opatrenia majú obranný charakter, sú primerané, transparentné a úplne v súlade s právnymi a politickými záväzkami Aliancie, čo je dôkazom našej úcty k európskej bezpečnostnej architektúre založenej na pravidlách. Naše záväzky v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojovania a nešírenia zbraní sa nemenia.
 6. NATO nepredstavuje hrozbu pre žiaden štát. V tomto duchu sme naďalej pripravení na zmysluplný dialóg s Ruskom, s cieľom jasne vysvetliť naše stanoviská a v prvom rade minimalizovať riziko vojenských incidentov, a to aj prostredníctvom recipročných opatrení transparentnosti. Aj naďalej sa usilujeme o konštruktívny vzťah s Ruskom, pokiaľ to ruské správanie umožňuje.
 7. Ak sú naši susedia stabilnejší, aj my sme vo väčšom bezpečí. Vzhľadom na pás nestability za našimi hranicami je to dnes o to dôležitejšie. Sme jednotní v solidarite proti terorizmu, ktorý je bezprostrednou a priamou hrozbou pre naše národy a celé medzinárodné spoločenstvo. Sme pripravení spraviť viac s cieľom pomôcť našim partnerom s ich vlastnou bezpečnosťou, obranou proti terorizmu a budovaním si odolnosti voči útokom.
 8. NATO preto zintenzívni politický dialóg a praktickú spoluprácu s našimi partnermi na Blízkom východe a v severnej Afrike. NATO posilní výcvik a budovanie kapacít v Iraku, a aliančné lietadlá AWACS budú k dispozícii na podporu koalície bojujúcej proti ISIL. NATO prispieva k riešeniu utečeneckej a migračnej krízy v Egejskom mori a je pripravené zvážiť možnú dodatočnú podporu pre medzinárodné úsilie v oblasti Stredozemného mora, vzájomnomne sa dopĺňajúc a spolupracujúc s Európskou úniou. Udržíme našu podporu Afganistanu – partnerovi, ku ktorému máme dlhodobý záväzok.
 9. Veríme v  Európu zjednotenú, slobodnú a v mieri. NATO poskytne vačšiu podporu Ukrajine a Gruzínsku a aj naďalej bude pomáhať Moldavskej republike. Prehĺbime našu angažovanosť voči partnerom v oblastiach Čierneho a Baltického mora a na západnom Balkáne. Budeme tiež udržiavať našu operáciu v Kosove.
 10. Strategické partnerstvo medzi NATO a Európskou úniou je čoraz dôležitejšie pre bezpečnosť našich národov a euro-atlantického priestoru. Preto medzi nimi zintenzívňujeme spoluprácu v oblasti obrany pred hybridnými hrozbami, v operáciách v Stredomorí a pri pomoci partnerským krajinám, aby si tieto mohli sami zaistiť bezpečnosť.
 11. Potvrdzujeme náš záväzok politiky otvorených dverí NATO, ktorá Alianciu posilnila a prispela k euro-atlantickej bezpečnosti. Tešíme sa, že do nášho spoločenstva hodnôt privítame ako najnovšieho člena Čiernu Horu.
 12. Vzdávame hold statočným mužom a ženám v uniforme, ktorí slúžia a slúžili pod velením NATO. Sme vďační tým, ktorí prišli o život alebo boli zranení chrániac našu bezpečnosť.
 13. Naša Aliancia čelí komplexným a neustále sa vyvíjajúcim bezpečnostným výzvam. NATO bude aj naďalej vyhodnocovať zmeny v bezpečnostnom prostredí a prispôsobovať sa tak, aby mohlo plniť svoje úlohy založené na trvalej transatlantickej väzbe, ktorá naše štáty spája dokopy.

Pôvodný text v anglickom jazyku je k dispozícii na webstránke NATO.