Mýty o TTIP

Mýty o TTIP

TTIP JE TAJNÁ A NEDEMOKRATICKÁ

TVRDENIE: Od júna 2013 vyjednávajú zástupcovia Európskej komisie s americkou vládou podmienky údajne prelomovej Transatlantickej dohody o voľnom obchode. Napriek tomu, že zásadným spôsobom zasiahne do nášho každodenného života, rokovania o jej obsahu prebiehajú v dôslednom utajení.

REALITA: Tak ako pri všetkých zmluvách o voľnom obchode v histórii, aj pri TTIP sú samotné rokovania tajné. Tajné rokovania totiž bránia tomu, aby do rokovacieho procesu vstúpili rôzne záujmové skupiny, ktoré by vedeli zabrániť dohode. Ak sa napríklad rakúski výrobcovia polomáčaných keksov sa dozvedia, že súčasťou zmluvy má byť zníženie cla na dovoz keksov z Ameriky, ktoré by viedlo k zníženiu cien keksov v Európe, môžu začať intenzívne lobovať, aby boli polomáčané keksy vyňaté zo zmluvy. Zmluvy o voľnom obchode obsahujú množstvo podobných bodov: ak by sa pri každom našla skupina, ktorá by intenzívne bojovala za jednu alebo druhú stranu, dohoda by bola nemožná. Mimo samotných rokovaní je zmluva transparentná: vyjednávači majú jasné príkazy od zvolených zástupcov členských štátov, ako majú postupovať, ktoré sú verejné. Európska komisia sa pravidelne radí so zástupcami mimovládnych organizácii, spotrebiteľov, odborových organizácii a firiem. Navyše, v momente, kedy budú rokovania ukončené, bude text zmluvy zverejnený a každý si ju bude môcť prečítať. Hlasovať o nej následne budú zástupcovia členských štátov v Rade EÚ, ako aj volení poslanci Európskeho parlamentu.

TTIP PROSPIEVA IBA USA A ICH KORPORÁCIÁM

TVRDENIE: Cieľom zmluvy je ekonomicky a geopoliticky odrezať Európu od Ruska a dostať ju pod kontrolu amerických korporácií.

REALITA: Zmluvy o voľnom obchode majú za cieľ znížiť zbytočné bariéry pre obchod medzi USA a Európou. Voľný obchod prospieva obom stranám: vedie k hospodárskemu rastu, vytvára novú prácu a v neposlednom rade znižuje ceny pre spotrebiteľov. Najlepším príkladom ekonomického efektu voľného obchodu je integrácia Slovenska do Európskej únie, ktorá nám priniesla zahraničné investície a rast ekonomiky. Samozrejme, aj voľný obchod a TTIP má svojich víťazov a porazených. TTIP má potenciál prospievať (a škodiť) rovnako veľkým korporáciám ako aj malým firmám, rovnako zamestnávateľom ako aj zamestnancom, rovnako Američanom ako aj Európanom. Rakúski výrobcovia polomáčaných keksov môžu napríklad utrpieť straty z dôvodu zníženia cla na ich dovoz z Ameriky a niektorí ich zamestnanci tak môžu prísť o prácu. Naopak, slovenským výrobcom lietajúcich áut sa môžu otvoriť nové trhy, a môžu tak prijať nových zamestnancov. V každom prípade, spotrebiteľ bude mať k dispozícii väčší výber tovarov za nižšie ceny.

TTIP UMOŽNÍ FIRMÁM ŽALOVAŤ ŠTÁTY ZA PRIJATIE ZÁKONOV

TVRDENIE: Ak sa zmluva schváli, firmy budú mať možnosť žalovať krajiny, ak sa im nebude páčiť novoprijatý zákon.

REALITA: Firmy majú už dnes možnosť žiadať kompenzáciu, ak vláda zahraničnej firme protiprávne zhabe majetok, alebo ak ju diskriminuje v prospech domácich firiem. Vychádzajú pritom z medzinárodných zmlúv, ktoré obsahujú podobné ustanovenia, aké sa plánujú v rámci TTIP. V Európe bolo podobných zmlúv podpísaných dosiaľ asi 1400. Jednou z nich je aj zmluva medzi Československom a USA, ktorá bola podpísaná pred 24 rokmi. Pre Slovensko sa preto v tejto veci nič zásadné nemení. Ochrana investorov znamená, že sa americký investor môže bez strachu rozhodnúť investovať v Trnave rovnako ako v Detroite.

TTIP OHROZUJE BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

TVRDENIE: TTIP umožní, aby sa na európsky trh dostali závadné potraviny z USA.

REALITA: USA a EÚ majú v rôznych oblastiach rôzne prísne potravinové štandardy: Do EÚ je napr. zakázané dovážať hovädzie mäso z kráv, ktoré boli kŕmené rastovými hormónmi. TTIP nebude mať vplyv na tento zákaz. Členské štáty budú aj naďalej mať plnú právomoc si sami nastavovať potravinové štandardy. Rovnako je v plnej kompetencii národných štátov aby regulovali pestovanie geneticky modifikovaných organizmov. TTIP na to nemá žiaden vplyv. V oblasti potravinovej bezpečnosti je ambíciou TTIP zlepšiť spoluprácu medzi regulačnými úradmi a urýchliť a zjednodušiť schvaľovací proces pri vývoze a dovoze potravín.