Odborníci tlačia na EÚ pre väčšiu akčnosť pri hoaxoch

Odborníci tlačia na EÚ pre väčšiu akčnosť pri hoaxoch

James Pamment, odborník z Carnegie Endowment, priniesol vo svojej štúdii návrhy a vylepšenia dezinformačnej politiky EÚ. Podľa neho by sa mala EÚ týmito návrhmi zaoberať, aby dokázala v budúcnosti zabrániť potenciálnym hrozbám (dezinformácie, zasahovanie do vnútorných záležitosti) zo strany protivníka.

Jeho návrhy sa dosť podobajú 2500 rokov starému dielu Umenie vojny čínskeho generála Sun-c´. Tu sú niektoré Pammentove návrhy.

Poznaj protivníka

Ako súčasť komunikačnej pripravenosti celej EÚ je dôležité zvyšovanie povedomia verejnosti o dezinformáciách prostredníctvom dôveryhodných zdrojov, vrátane základných vzdelávacích krokov, ako je napríklad mediálna gramotnosť.

Budovanie kapacít predstavuje vyhodnocovanie rizík a nepredvídateľných udalostí. Taktiež môže ísť o rozvoj vhodných koordinačných schopností a nadväzovanie partnerstiev s medzinárodnými partnermi, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou.

Posudzovanie hrozieb zahŕňa, napríklad, rozvíjanie schopnosti lepšie porozumieť zámerom protivníka v oblasti dezinformácií, prostredníctvom kombinácie informácií z otvorených zdrojov a informácií, ktorými disponujú tajné služby. Príkladom skupiny, ktorá pracuje s otvorenými zdrojmi, je napríklad skupina East StratCom so špecifickým zameraním na Rusko.

Komunikáciu s protivníkmi je možné využiť na základe vlastných formálnych a neformálnych sietí nadnárodného vplyvu. Môže ísť napríklad o ESVČ (Európska služba pre vonkajšiu činnosť), ktorej jednou z úloh je nadviazať dialóg s daným protivníkom prostredníctvom diplomacie a obchodných väzieb.

Stiahni protivníka ku stolu

EÚ disponuje množstvom stimulov, ktoré môže protivníkovi ponúknuť. Ide napríklad o: predstavenie vízií do budúcnosti, hľadanie spoločných projektov, ponuky začlenenia do komunity, návrhy na rôzne formy odmien alebo zmierňovanie politického napätia.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a StratCom v tejto oblasti intenzívne pracujú, napríklad v súvislosti so susednými krajinami EÚ.

Hľadanie nových spoločných projektov je založené na spolupráci v oblastiach, v ktorých majú obe strany úžitok. Práve to zabezpečuje, aby sa styčné body udržali aj počas napätých okamihov. Táto aktivita býva sprostredkovaná najčastejšie skrz vedeckú a vzdelávaciu spoluprácu alebo prostredníctvom verejných a kultúrnych vzťahov.

Ponuka na začlenenie do rôznych foriem komunít a medzinárodných spoločnosti môže povzbudiť protivníka k zníženiu jeho rušivých aktivít. Podstata medzinárodného spoločenstva vychádza z vízie prosperujúcej budúcnosti, zdieľanej oboma stranami. Za konkrétny príklad sa dajú uviesť dialógy o pristúpení do EÚ.

Oko za oko, pokoj za pokoj

Účinnou stratégiou môže byť taktiež zmiernenie rušivých aktivít voči protivníkovi zo strany EÚ. Ide o spôsob založený na princípe – ak to prestanete robiť, prestaneme to robiť aj my.

V minulosti sa Kremeľ viackrát sťažoval na skupinu East StratCom, ktorá ma za úlohu poukazovať na dezinformácie zo strany Ruska. Odpoveďou EÚ bola reakcia, že ak Kremeľ prestane šíriť dezinformácie, skupina East StratCom už nebude potrebná.

Tretí Newtonov zákon

Akcia vyvoláva rovnako silnú reakciu. Autor štúdie uvádza, že politika EÚ napríklad voči Rusku by mala byť asertívna. V prípade nutnosti by sa EÚ nemala báť využiť represívne opatrenia založené na vyhostení a zákazu cestovania pre diplomatov, oficiálnych zástupcov organizácií úzko spolupracujúcich s protivníkom, alebo obmedzením slobodného pohybu v rámci EÚ jednotlivcom zainteresovaným do dezinformačnej kampane.

Súčasťou represívnych opatrení môže taktiež byť sankcionovanie. Medzinárodne sankcie možno uplatniť v oblastiach ako diplomacia, obchod alebo dokonca šport. Sankcie proti jednotlivcom, môžu byť namierené voči vysoko postaveným úradníkom alebo stúpencom protivníka, čo obmedzí ich pohyb a prístup na trhy.

Ďalšou z možnosti môže byť aj trestné stíhanie previnilcov. To by malo za následok formálne obvinenie alebo stíhanie jednotlivcov, či organizácií, prostredníctvom nezávislých právnych procesov, za nezákonné správanie, súvisiace napríklad so šírením škodlivého online obsahu.