Mýty o BR OSN

Mýty o BR OSN

KONFLIKTY MÔŽE RIEŠIŤ IBA BEZPEČNOSTNÁ RADA

TVRDENIE: Spory a konflikty riešme len na pôde Bezpečnostnej rady OSN a nie uzatváraním vojenských paktov. Použitie sily voči inému štátu môže schváliť iba Bezpečnostná rada OSN, ktorá je pre nás dostatočnou bezpečnostnou zárukou.

REALITA: Bezpečnostná rada OSN je dôležitý orgán, no v reálnom svete opakovane zlyháva pri ochrane slabších. Najmä pre európske štáty v oblasti, ktorú Rusko považuje za sféru svojho vplyvu, je Bezpečnostná rada slabou garanciou. Na pôde tohto orgánu nikdy nedôjde k rozhodnutiu, ktoré by šlo proti jeho vôli, pretože v nej má právo veta. NATO je pre nás popri Bezpečnostnej rade OSN dodatočnou vrstvou ochrany, úplne v súlade s medzinárodným právom. V článku 51 Charty OSN sa doslova píše, že „nijaké jej ustanovenie neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu.“

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO NAMIESTO ALIANCIÍ

TVRDENIE: Žiadni spojenci a aliancie nám neposkytnú také záruky ako kvalitný systém medzinárodného práva. Iba medzinárodné právo chráni malé štáty, akým je aj Slovensko.

REALITA: Systém medzinárodného práva je skutočne dôležitý pre mierové spolužitie národov a chráni najmä tých slabších, no jeho rešpektovanie druhými nevieme vždy garantovať. Práve preto máme v zmysle Charty OSN právo riešiť svoju bezpečnosť prostredníctvom uzatvárania aliancií (článok 51 hovorí o práve na kolektívnu sebaobranu). Aliancie sú preto úplne v súlade s medzinárodným právom.